Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Salim Ahmad
Salmi Kristian
Suojoki Ville
Alabboud Taym
2
Heikkinen Lenni
3
Tervahauta Aatos
4
Väliaho Ilari
6
Ekman Eemi
7
Ndegeya Felix
8
Pirkonen Samuel
9
Ekman Eelis
10
Kokkonen Jere
11
Romakkaniemi Matti
12
Kursu Viljo
13
Liu Aaron
14
Lokka Oscar
16
Lehto Nooa
20
Aho Aleksi
21
Kumpuniemi Niki
23
Huhta Otso
24
Juntti Nils-Johan
25
Ryökäs Totti
30
Lappeteläinen Lenni
31
Toratti Aapo
37
Talvensaari Adem
64
Kuure Kasper
97
Välimaa Joona
99
Orajärvi Noel

Toimihenkilöt

Tornion Pallo -47 ry
Teollisuuskatu 8-10
95420 Tornio
+358 405919275
office@tp47.com